Koi


Koi

Koi fish gather at the Aratani Japanese Garden pond at Cal Poly Pomona.

Koi fish gather at the Aratani Japanese Garden pond at Cal Poly Pomona.